فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

سرقت ادبی علمی (پلاجریزم)

نرم افزارهای سرقت ادبی علمی (پلاجریزم) یا Plagiarism Checker ابزارهایی هستند که برای تشخیص وجود دستبردهای علمی در مقالات به کار می روند. این ابزارهای آنلاین برخی به شرط عضو شدن و برخی هم به صورت آزاد، قابل دسترسی می باشند.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل