اخرین محصولات ثبت شده

کد ٍٍٍٍٍٍٍسیکل رانکین با گرمایش مجدد در نرم افزارEES

ین آموزش شامل کد سیکل رانکین با گرمایش مجدد در نرم افزار (Engineering Equation Solver) EES است و قابل اجرا می باشد. تعداد فایل:1 فرمت: EES

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سئوالات ترمودینامیک آزمون استخدامی نفت/گاز/پتروشیمی (بخش اول)

نمونه سئوالات آزمون استخدامی نفت/گاز/پتروشیمی در مبحث خواص مواد خالص

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

در این آموزش، از مدل اکتیویته ویلسون (Wilson) برای تعيين دما و فشار نقطه شبنم و تركيب درصدها فازمایع در تعادل ترموديناميكی با فاز بخار (به همراه کد متلب) استفاده می­شود

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

در این آموزش، از مدل اکتیویته ویلسون (Wilson) برای تعيين دما و فشار نقطه حباب و تركيب درصدها فاز بخار در تعادل ترموديناميكی با فاز مایع (به همراه کد متلب) استفاده می­شود

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیدا کردن عامل انتگرال ساز و دیفرانسیل کامل

در این آموزش با نمونه تمرین های حل شده معادله دیفرانسیل مرتبه اول به کمک پیدا کردن عامل انتگرال ساز و تبدیل به معادله دیفرانسیل کامل آشنا می شوید.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبات تبخیر ناگهانی یا فلش (Flash) دو فازی با استفاده از معادله حالت اس آر کی (SRK)

محاسبات تبخیر ناگهانی یا فلش دو فازی با استفاده از معادله حالت اس آر کی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبات فشار نقطه حباب (Bubble pressure) با معادله حالت پنگ-رابینسون به روش φ-φ

محاسبات فشار نقطه حباب با معادله حالت پنگ-رابینسون

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم (Dew point) با قانون رائولت

قانون رائولت برای تعيين دما و فشار نقطه شبنم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب (Bubble point) با قانون رائولت

قانون رائولت برای تعيين دما و فشار نقطه حباب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل