اخرین محصولات ثبت شده

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

در این آموزش، از مدل اکتیویته ویلسون (Wilson) برای تعيين دما و فشار نقطه شبنم و تركيب درصدها فازمایع در تعادل ترموديناميكی با فاز بخار (به همراه کد متلب) استفاده می­شود

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ویلسون (Wilson)

در این آموزش، از مدل اکتیویته ویلسون (Wilson) برای تعيين دما و فشار نقطه حباب و تركيب درصدها فاز بخار در تعادل ترموديناميكی با فاز مایع (به همراه کد متلب) استفاده می­شود

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال (NRTL)

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته ان آر تی ال

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیدا کردن عامل انتگرال ساز و دیفرانسیل کامل

در این آموزش با نمونه تمرین های حل شده معادله دیفرانسیل مرتبه اول به کمک پیدا کردن عامل انتگرال ساز و تبدیل به معادله دیفرانسیل کامل آشنا می شوید.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبات تبخیر ناگهانی یا فلش (Flash) دو فازی با استفاده از معادله حالت اس آر کی (SRK)

محاسبات تبخیر ناگهانی یا فلش دو فازی با استفاده از معادله حالت اس آر کی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبات فشار نقطه حباب (Bubble pressure) با معادله حالت پنگ-رابینسون به روش φ-φ

محاسبات فشار نقطه حباب با معادله حالت پنگ-رابینسون

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم (Dew point) با قانون رائولت

قانون رائولت برای تعيين دما و فشار نقطه شبنم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب (Bubble point) با قانون رائولت

قانون رائولت برای تعيين دما و فشار نقطه حباب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دمای نقطه حباب (Bubble temperature) با معادله حالت پنگ-رابینسون به روش φ-φ

محاسبات دمای نقطه حباب به روش برابری فوگاسيته­ ها

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت های 2 و 3: مفعول حرف اضافه و بدل ویژه آزمون های MSRT و Tolimo

این آموزش به نمونه سئوالات مفعول حرف اضافه و بدل ویژه آزمون های MSRT و Tolimo اختصاص دارد. نوع آموزش: ویدئویی تعداد سئوال: 6 تا

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل